Курс Adobe Illustrator | Практически курс | Курсове и обучения по графичен дизайн

Adobe Illustrator | Практически курс

Adobe Illustrator | Практически курс

Adobe Illustrator | Практически курс представя един от водещите продукти за създаване на графики, както за печат,  така  и за уеб приложения.

Предложеният курс е първият от група модули, посветени на възможностите и приложението на Adobe Illustrator в областта на графичния дизайн.

За курса

Представените в обучението инструменти и принципи на работа ще поставят добра основа за управление на продукта, ще развият уменията за използване на различни форми и тяхната модификация. Способността да пресъздавате света, който ви заобикаля чрез линии, фигури и цветове е истинско предизвикателство, а ваш верен спътник и помощник в тази игра ще бъде програмата на Adobe Creative Cloud – Illustrator.

За кого ще е полезен Adobe Illustrator | Практически курс?

Adobe Illustrator | Практически курс е полезен за всеки, който би искал да се запознае с възможностите на Adobe Illustrator  или да систематизира и обогати знанията си при създаване на векторни изображения.

Курсът е включен в програмите за професионално обучение по професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Adobe Illustrator | Практически курс е част от комбинирания курс Графичен дизайн с PhotoShop, Illustrator, InDesign .

След този модул обучението може да продължи с пакета Adobe Illustrator EXPERT.

Теми

  • Елементи на работния екран. Понятия и настройки
  • Селектиране и трансформация на обекти
  • Слоеве и организация на композицията
  • Методи за изчертаване на  и редактиране на форми
  • Прецизни действия с обекти – позициониране, преоразмеряване , мащабиране, ротация
  • Функция и приложение на водачи, Guides
  • Работа с цвят
  • Финален практически проект (Обобщение и приложение на представеното съдържание и похвати в курса)

Интересувате се от курса?

Включете се в предстоящото обучение Графичен дизайн с Adobe, част от което е това обучение, Начало: 24 септември (вторник), 19:00 часа

Включете се