Курс CorelDraw Expert | Курсове и обучения по графичен дизайн

CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT  е третият модул от курсовете, посветени на този графичен редактор. Програмата на този курс обхваща теми, свързани с методите за управление на текст, текстови ефекти, разполагане и управление на текст по крива.

За курса

В курса се изучават възможностите за работа с четки, интерактивни инструменти за създаване на ефекти. Предвидени са разнообразни практически проекти.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът CorelDraw EXPERT е подходящ за всички, които са запознати с възможностите  на CorelDraw за работа с графики и желаят да разширят и допълнят знанията си.

Теми

  • Работа с текст. Особености на Artistic и Paragraph Text. Управление на текст по крива. Текстови ефекти
  • Интерактивни инструменти за ефекти (Blend Tool, Contour и Distortion Tool, Envelope Tool)
  • Прилагане на ефектите за лещи и прозрачност
  • Създаване на дълбочина с ефектите за перспектива
  • Практически проекти
  • Предпечатна подготовка

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?