Курс CorelDraw Expert | Курсове и обучения по графичен дизайн

CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT  е третият модул от курсовете, посветени на този графичен редактор. Програмата на този курс обхваща теми, свързани с методите за управление на текст, текстови ефекти, разполагане и управление на текст по крива.

За курса

В курса се изучават възможностите за работа с четки, интерактивни инструменти за създаване на ефекти. Предвидени са разнообразни практически проекти.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът CorelDraw EXPERT е подходящ за всички, които са запознати с възможностите  на CorelDraw за работа с графики и желаят да разширят и допълнят знанията си.

Теми

 • Работа с текст. Особености на Artistic и Paragraph Text. Управление на текст по крива. Текстови ефекти
 • Интерактивни инструменти за ефекти (Blend Tool, Contour и Distortion Tool, Envelope Tool)
 • Прилагане на ефектите за лещи и прозрачност
 • Създаване на дълбочина с ефектите за перспектива
 • Практически проекти
 • Предпечатна подготовка

Продължителност и цена

Делничен курс
 • Продължителност: 2 седмици
 • Цена :  102,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти
Съботно-неделен курс
 • Продължителност: 2 седмици
 • Цена на курса: 102,00 лв.
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?