Курс Компютърна графика Експерт ПЛЮС | Курсове и обучения по графичен дизайн

Графичен дизайн с Adobe PhotoShop, Illustrator, InDesign | Master level

Компютърна графика EXPERT ПЛЮС

Курсът Графичен дизайн с Adobe PhotoShop, Illustrator, InDesign | Master level е пакетно обучение за дизайн и печат с продуктите на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop , Illustrator  и InDesign, представени във взаимодействие, и надгражда знанията от специализирания пакет Графичен дизайн с Adobe Photoshop, Illustrator , Indesign | Advanced Level

За курса

Предложеният набор от курсове представя не само специфични похвати и техники при работа с  графичните програми на Adobe Creative Cloud, но и принципи, идеи и ценни съвети за дизайн на различни типове рекламни материали и многостранични публикации.

Графичен дизайн с Adobe  | Master level изисква предварителни знания и умения за работа с програмите Photoshop, Illustrator , InDesign.

След приключване на обучението имате възможносттa да повишите квалификацията си. С преминаването на практически изпит и писмен тест  ще придобиете удостоверение по образец на МОН по част от професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Теми

Компютърна графика с Adobe CC EXPERT ПЛЮС включва курсовете :
Adobe PhotoShop. Фоторетуширане

 • Инструменти и техники за фоторетуширане
 • Работа с корекционни слоеве. Тонални корекции
 • Инструменти за повишаване контрастността на изображението
 • Изправяне, преоразмеряване и изрязване на изображения
 • Дигитална корекция на лице и тяло
 • Ефекти и филтри за ретуширане

Adobe Illustrator. Бранд дизайн

 • Работа с текст. Параграфни и знакови стилове.
 • Управление на текст по крива. Разполагане на текст в обект.
 • Дизайн на флаер или дипляна.
 • Дизайн на печатни материали: Визитка, Листовка, Дипляна, Папка
 • Експортиране в PDF. Настройки
 • Предпечтна подготовка. Монтажна форма

Adobe InDesign. Изграждане на книга

 • Анализ на структурата на изданието
 • Подготовка на отделните части на книгата
 • Работа с палитра Book. Особености и настройки
 • Подреждане и номеририране
 • Създаване на съдържание към книгата (TOC)
 • Оформяне на азбучен указател (Index)
 • Обяснителни бележки (Footnote)
 • Създаване на елeктронна версия за web (Bookmarks, Hyperlinks, Buttons)
 • Подготовка за печат (Preflight)

и е част от  обучението по професия Компютърен график.

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?