Category Archives for "Adobe Indesign"

Курсове на Devise Expert за Adobe Indesign

Adobe Indesign | Публикацията

Adobe Indesign | Публикацията

Курсът Adobe Indesign | Публикацията представя основните методи, принципи и инструменти за изграждане на многолистова публикация с издателската система Adobe Indesign.

Adobe InDesign | Типографско форматиране и публикуване

Adobe InDesign | Типографско форматиране и публикуване

Курсът Adobe Indesign.“Типографско форматиране и публикуване“ представя създаването и прилагането на стилове за форматиране, дизайн на страница, рубрика, списание

Adobe Indesign | Изграждане на книга

Adobe InDesign | Изграждане на книга

Курсът Adobe Indesign | Изграждане на книга е посветен на подготовката, структурирането, оформянето , дизайна, предпечатната подготовка и публикуването на книга.