Курс Adobe Indesign | Публикацията | Курсове и обучения по графичен дизайн

Adobe Indesign | Публикацията

Adobe Indesign | Публикацията

Курсът Adobe Indesign | Публикацията  представя  една от най-предпочитаните издателски системи за създаване и оформяне на многостранични публикации. Редица списания, вестници, издателства, ползват средата и инструментариума на Adobe InDesign, за реализиране на своите издания.

За курса

Курсът Adobe Indesign | Публикацията е първият модул от група курсове, посветен на принципите и особеностите при работа с издателската система на ADOBE Creative Cloud. Работната среда, специфичните инструменти и палитри, препоръчителни размери и формат на изданието, изграждане на шаблонни страници, изисквания при импортиране изображения и текст, са част от темите, представени в курса.

За кого ще бъде полезен  курсът Adobe Indesign | Публикацията?

Курсът Adobe Indesign | Публикацията е подходящ за всички, които  имат практически  опит  с програми за обработка на изображения (като Illustrator или PhotoShop) и искат да се запознаят с възможности на Adobe Indesign при изграждане на публикация.

Курсът е включен в програмите за професионално обучение по професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Той е част от комбинирания курс Графичен дизайн  с PhotoShop Illustrator, InDesign .

След този модул обучението може да продължи с пакета Adobe InDesign CC EXPERT.

Теми

  • Работен екран. Oсновни инструменти
  • Шаблон на документа. Типове формати за многолистови издания
  • Създаване и управление на шаблонни страници. Master Pages.
  • Добавяне на заглавия, номерация на страниците, изображения
  • Импортиране на текст и графики
  • Проект

Интересувате се от курса?

Включете се в предстоящото обучение Графичен дизайн с Adobe, част от което е това обучение, Начало: 24 септември (вторник), 19:00 часа

Включете се