Курс Основи на дизайна | Курсове и обучения по графичен дизайн

Основи на дизайна

Основи на дизайна

Курсът „Основи на дизайна“ изследва основните елементи на дизайна, присъстващи във всяка композиция. Представя основните изразни средства в дизайна, формите и тяхната символика. Изследва основните композиционни принципи,  принципи на златното сечение и тяхното присъствие  и въздействие в съвременната визуална комуникация.

За курса

Чрез кратка историческа разходка курсът „Основи на дизайна“ търси началото, първоизточнците, вдъхновителите на  съвременния дизайн. Представя търсенията, откритията, постиженията на онези, които имат ярък принос за   формирането на  визуалния език на нашето съвремие.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът „Основи на дизайна“ е полезен за всеки, който има опит с графични програми (Illustrator , PhotoShop , InDesign ) и би искал да се запознае с основните елементи и принципи в дизайна, за да обогати своя начин на изразяване чрез форми и цветове.

Курсът е включен в програмите за професионално обучение по професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Теми

  • История на дизайна. Кратък преглед
  • Елементи на дизайна
  • Символика на формите
  • Композиционни принципи.
  • Златно сечение
  • Шрифт
  • Проектиране

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?