Курс Цветът в графичния дизайн | Курсове и обучения по графичен дизайн

Цветът в графичния дизайн | Цветознание

Цветът в графичния дизайн

Курсът Цветът в графичния дизайн | Цветознание  изследва, прилага и дискутира едно от най-силните изразни средства в изкуството. Изразяващ емоция, привличащ вниманието, символизиращ явления, характери, настроения, цветът винаги е бил обект на интерес.

За курса

Цветът в графичния дизайн | Цветознание е курс подходящ за тези от вас, които биха искали да се запознаят с основите на цветознанието и биха могли да го прилагат в работата си.  Курсът ще е полезен за всички, които работят в сферата на рекламата, графичния дизайн, уеб дизайн, UI дизайн,  в сферата на маркетинга, социални мрежи, фотографията.

Какво ще нучите в курса Цветът в графичния дизайн | Цветознание:
 • Кои са основните параметри на цвета
 • Кои  цветове са хроматични и кои ахроматични.
 • Какви са принципите за съчетаване на два, три  или повече цвята. Защо?
 • Кои инструменти в графичните програми помагат при съчетаването на цветове?
 • Какво „казват“ цветовете. Каква е тяхната символика
 • Как се  използват цветовете от големите брандове. Какви са тенденциите в различните области

Курсът е включен в програмите за професионално обучение по професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Курсът Цветът в графичния дизайн ще е полезен за всеки , който има желание да систематизира и обогати знанието и усещането си за цветовете.

Теми

 • основни параметри на цвета;
 • хроматични и ахроматични цветове
 • цветовия кръг и неговото приложение в гарфичния дизайн
 • методи и подходи при съчетание на цветовете;
 • изграждане на цветови атлас;
 • цветни композиции  и тяхното въздействие;
 • цветът  в графичния дизайн и рекламата;
 • цветът в интериора.
 • символика  и значение на  цветовете;

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?