Курс "Adobe Illustrator EXPERT" е заключен Adobe Illustrator EXPERT | Курсове и обучения по графичен дизайн

Adobe Illustrator EXPERT

Adobe Illustrator EXPERT

Adobe Illustrator EXPERT е пакет от  курсове, които представят методите и похватите за изграждане на лого, запазен знак, проектирането рекламни материали –  визитка, бланка, папка, опаковка, дипляна и др.  С инструментите на програмата на ADOBE Creative Cloud – Illustrator.

За курса

Специализираният пакет от курсове  изисква предварителни  знания и опит за работа с програмата Adobe Illustrator  (Adobe Illustrator. Практически курс).

След приключване на обучението имате възможносттa да повишите квалификацията си. С преминаването на практически изпит и писмен тест  ще придобиете удостоверение по образец на МОН по част от професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Теми

Adobe Illustrator  EXPERT включва курсовете:

и е част от модулите по професия Компютърен график.

Интересувате се от курса?

Изпратете ми запитване:

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?