Композиция | Курсове и обучения по графичен дизайн
Tag Archives for " Композиция "

Основи на дизайна

Основи на дизайна

Курсът изследва основните елементи и принципи в дизайна, изразни средства – линия, форма, цвят и тяхната символика, композиционни принципи, златно сечение

Adobe InDesign | Типографско форматиране и публикуване

Adobe InDesign | Типографско форматиране и публикуване

Курсът Adobe Indesign.“Типографско форматиране и публикуване“ представя създаването и прилагането на стилове за форматиране, дизайн на страница, рубрика, списание