Символика на форми и цветове | Курсове и обучения по графичен дизайн
  • Home  / 
  • Символика на форми и цветове
Tag Archives for " Символика на форми и цветове "

Основи на дизайна

Основи на дизайна

Курсът изследва основните елементи и принципи в дизайна, изразни средства – линия, форма, цвят и тяхната символика, композиционни принципи, златно сечение

CorelDraw | Практически курс

CorelDraw | Практически курс

„Създадена от художници за художници“ е израз, с който често описват програмата CorelDraw. Предлаганият CorelDraw | Практически курс  има за цел да получите знания и практически умения в използването на CorelDraw за работа с графики.

CorelDraw | Тънкости и техники

CorelDraw | Тънкости и техники

Курсът CorelDraw | Тънкости и техники е естествено продължение на започнатото в CorelDraw | Практически курс. Обучението включва преглед на специфични похвати за работа с инструментите за чертане, детайлен анализ на цветовите палитри, интересни и ценни съвети за хармоничното съчетание на цветовете.

CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT  е третият модул от курсовете, посветени на този графичен редактор. Програмата на този курс обхваща теми, свързани с методите за управление на текст, текстови ефекти, разполагане и управление на текст по крива.